Nhạc Trẻ
Balcony NevaDie - Hannie Nguyễn
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
Là Vì Ai Minh Hằng
Im Lặng Mệt Tim Vân Quỳnh - Dickson
12pm MeiA - B'DORY
Ngày Dài Nhiều ca sĩ
Em Thương Ai Rồi Đinh Tùng Huy
Theo Anh Về Nhà Nguyen Vuong - Van Van
Sau 3 Năm Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Ước Nguyện Cao Quân Kiệt
Lối Thu Em Về Văn Mai Hương