Nhạc Trẻ

Rối Bời Kim Ny Ngọc
Xuân Yên Bình Hannie - Emma Nhất Khanh
Saigon Lullaby Thái Trinh
Ngày Gặp Lại Em Ngô Chí Cường
Martini Văn Mai Hương
Thiên Đường Phương Uyên - Awan
Em Đang Làm Gì Đấy Quang Anh Rhyder - Feliks Alvin
Mất Anh Em Có Buồn Lương Chấn Nam
Đúng Nhận Sai Cãi Tuấn Cry - Tùng Viu
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc