Nhạc Việt

Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Mùa Xuân Quê Nhà Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Hai Ba Năm Phạm Trưởng
Con Bướm Xuân Đông Nguyễn
Ngày Em Lấy Chồng Quách Thành Danh
Chuyện Hợp Tan Lưu Ánh Loan - Lâm Bảo Phi
Lý Đất Giồng Trang Anh Thơ - Sơn Đăng
Buồn Không Em Thiên Mạnh