Nhạc Trữ Tình

Khuya Nay Anh Đi Rồi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đêm Tâm Sự Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Ngày Buồn Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Hai Lối Mộng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Tấm Ảnh Ngày Xưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Một Mình Thôi Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Khi Đã Yêu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Hương Thầm Nhiều ca sĩ
Duyên tình đắng cay Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Giọt Lệ Sầu Ngọc Sơn - Hoàng Châu