Nhạc Trữ Tình

LK Phượng Buồn Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Em Đi Rồi Lều Phương Anh
Tiễn biệt Lâm Gia Bảo
Hạ Chờ Minh Trường
Xa Vắng Lưu Trúc Ly
Nhật Thực Cẩm Loan
Sóng Hương Giang Thi Phượng
Phượng Buồn Thi Phượng
Đổi Thay Lưu Ánh Loan
Lời Anh Hứa Trần Thu Thảo
Ba Thương Tạ Đình Nguyên
Dạ Cổ Hoài Lang Trường Sang
Xóm Đêm Diễm Thùy