Nhạc Trữ Tình
Thói Đời Đàm Vĩnh Hưng
Tình đầu tình cuối Khánh Du - Quý Bình
Xóm Đêm Trương Phi Hùng
Khóc Thầm Ngọc Huyền
Trách người trong mộng Thùy Trang - Trần Sang
Tình ca đã qua 3 Nguyễn Đình Chương
Ca Dao Sông Quê Đăng Thuật
Tỉnh Ngộ Người Ơi Trần Nhật Quang
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy
Nếu Một Ngày Lâm Triệu Minh