Nhạc Trữ Tình

Nhớ nhau hoài Lương Gia Huy - Huỳnh Tuấn Sang
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Vó ngựa trên đồi cỏ non Trung Hậu - Khang Lê
Không Bao Giờ Quên Anh Dương Ngọc Thái - Tuyết Vân Hà
Chút Kỷ Niệm Buồn Dương Ngọc Thái
Xuân xa mẹ Giang Anh Kỳ
Duyên phận Kim Ny Ngọc
Hoa Mười Giờ Hoàng Ái My
Biển Tình Trường Sang
Một thoáng duyên quê Dương Hồng Loan