Nhạc Trữ Tình

Đoạn Buồn Cho Nhau Lưu Ánh Loan - Tuấn Khương
Nhớ Hồng Phượng
Hồn Quê (New Ver.) Dương Hồng Loan
Say Nguyên Hà
Cỏ úa Khánh Du - Quý Bình
Sầu Lẻ Bóng 2 Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Tàu về quê hương Kim Sa - VŨ HẢI
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Lê Tiến Ngọc
Lỡ Làng Phạm Trưởng