Nhạc Trẻ

Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Chuyện Đôi Ta (Lofi Mix) Emcee L (Da LAB) - Muộii
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Anh Trôi Về Em Hà Okio - Văn Mai Hương
Viettel your way Tốp Ca Nam Nữ
Sha la la la Lấp Lánh Juan Phi - Chuột Sấm Sét