Nhạc Việt

Vội Vã Phạm Trưởng
Xe Đạp Ơi Hồ Quang Hiếu
Ơ Sao Bé Không Lắc Emily - Big Daddy
Cao Ốc 20 Nhiều ca sĩ
Chiếc Bụng Đói Bé Hoàng Gia An
Lặng Lẽ Buông Yuni Boo - Ro Ti
Hỏi Thăm Nhau Lê Bảo Bình
Lặng Lẽ Buông Nhiều Ca Sĩ
Đường tím bằng lăng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Duyên Và Sen Thành Dũng - NVT