Nhạc Trữ Tình
Lòng Mẹ Đông Nguyễn - Huỳnh Tùng
Hạ Thương Bảo Nguyên
Trách ai vô tình Nhật Khánh
Mèo hoang Giang Anh Kỳ
Mùa Thu Cho Em Đàm Vĩnh Hưng
Thua Một Người Dưng Bé Phạm Anh Thư
Đêm Huyền Diệu Huỳnh Nhật Huy
Xuân Xa Nhà Cẩm Loan
Đêm Tóc Rối Mai Quốc Huy - Tuyết Vân Hà
Lời Tạ Từ Phạm Bảo Khánh