Nhạc Trữ Tình
Anh Em Hãy Cho Họ Ăn Linh Mục Quang Lâm
Ngày Em Ra Đi Bảo Trung
Tình ca trên lúa Quang Bình - Lưu Ánh Loan
Đi cày Kim Tử Long - Tài Linh
Sầu Lệ Nhân Huỳnh Thật
Tơ Duyên Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan