Nhạc Trữ Tình

Ngày Mùa (Live) nhóm con gái
Trăng rằm tháng tư Trung Hậu - Tốp ca
Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng
Thuyền Hoa Nguyễn Thành Viên
Tình yêu cách trở Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh
Tình Phương Nam Khánh Duy - Kim Linh
XIN MỘT TẤM LÒNG Nguyễn Kiều Oanh
Bài Ca Kỷ Niệm Trường Sang