Nhạc Trữ Tình

Thước Đo Do Tiền Giang Trường
Xin Thành Tâm Sám Hối Vương Đại Thành
Tình Lỡ Kim Thư
Nàng sơn ca Mai Yến Chi
Qua Cơn Mê Diệu Đan
Mẹ Đàm Vĩnh Hưng
Lô Tô Nghiệp Quật Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Tham Sang Phụ Khó Trương Phi Hùng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10