Nhạc Trữ Tình

Cảm Ơn Mùa Thu Đàm Vĩnh Hưng
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Mèo Hoang Ngọc Hân
Xót Xa Dương Hoàng Phúc
Mua Xuan Do Co Em Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Cảm Tạ Ơn Chúa Linh Mục Quang Lâm
Hoa Đời Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Ăn năn Thùy Dương - Tấn Lợi
Thương Chồng Hoàng Châu