Nhạc Trữ Tình

Chiều sân ga Đông Nguyễn
Sầu Đâu Quê Ngoại Đinh Quốc Cường
Nàng Sơn Ca Thái Hòa - Diệu Thắm
Ly Rượu Mừng Linh Mục Quang Lâm
Tạ Ơn Mẹ Bảo Nam
Ngày Tân Hôn. Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Con Đường Xưa Em Đi Hồng Hạnh Bolero