Nhạc Trữ Tình

Chuyến Đò Không Em Lâm Bảo Phi - Hải Vy
Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa
Tình Là Chi Sơn Hạ
Anh Ba Khía Văn Hương
Mưa nửa đêm Mã Tuyết Nga
Chị Đi Tìm Em Tuấn Khương
Duyên Phận Ân Thiên Vỹ
Chót Lưỡi Đầu Môi Trần Nhật Quang