Nhạc Trữ Tình

Ru Mãi Ngàn Năm Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Nắng Chiều (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Tội Lắm Người Ơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Yêu Màu Đen Bạc Trương Phi Hùng
Thành Tâm Kính Phật Dương Nghi Đình
Tham Sang Phụ Khó Trương Phi Hùng
Đời Là Bể Dâu Vũ Phong Sơn
Thương Nhớ Người Dưng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Ca Dao Tình Mẹ Ngô Quốc Linh