Nhạc Trẻ
Muốn Một Lần Thất Tình Ngô Kiến Huy - Ninh Dương Lan Ngọc
Rượu Một Mình Nguyễn Đình Chương
Don't Call Me Arius Boiz - Mellow
Mưa Kỉ Niệm Nguyễn Đình Dũng
The Game Fat_Benn - GTM
Nếu Đã Không Còn Yêu LT Midside - Joke D
Tonight LT Midside - Tetrix
Tình Đầu Là Hoàng Phong - Yiu
Em Đợi Ai anh Phúc
Yêu Em Ngọc Sơn