Nhạc Trẻ

Thương Em Hồng Quân WyTy - L.Lay
I'm Fine Rizzle
Một Không Ba Nhiều ca sĩ
102 It's Huy - Rizzle
A Mess Nhiều Ca Sĩ - Stork H
Thà Rằng Chia Tay Quang Vinh - Phạm Quỳnh Anh
Bài Này Anh Chưa Đặt Tên Bảo Kun - Nguyễn Khoa
I Wanna Be Your Smile B-Eazy - anh TC