Nhạc Trẻ

Thưa Mẹ Con Về Trương Thảo Nhi - Vũ Đặng Quốc Việt
Khóc Đi The Meo
Vì Sao Em Xa Anh Đàm Vĩnh Hưng
Đừng làm đau anh Nguyên Chấn Phong
Ý Trời Gin-B Nguyễn
Đông Sang Bằng Cường
Get Da Bag Sickness - Lil Han
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05