Nhạc Trẻ

Rơi Hoàng Thống
Năm Ấy (Piano) Lương Chấn Nam
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
PHŨ PHÀNG Nhiều Ca Sĩ - Kidsai
ABC Anh Yêu Em Vin Thái Bảo
12AM Trường Anh - Odienxanna
Nên Hy Vọng Không OSAD - Đỗ Hiếu
Dẫu Có Ra Sao Quang Dang Tran