Nhạc Trữ Tình
Thương thầm Nguyễn Linh
Mùa xuân đó có em Đàm Vĩnh Thanh
Bài Ca Tết Cho Em Phương Kiều - Nguyễn Thành Viên
Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh
Chuyện Chiều Mưa Bay Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Ly Rượu Mừng Linh Mục Quang Lâm
Con Đường Xưa Em Đi Tuyết Mai - Phước Lộc