Nhạc Trẻ
Mưa Em Nhớ Anh Trương Như Anh
Lỗi Của Anh (Piano) Lương Chấn Nam
Kẻ đi tìm mộng Lương Gia Huy
Phận Duyên Lỡ Làng Phát Huy T4 - Truzg
Em Có Baby Với Anh Trương Như Anh
Em Mãi Yêu Anh Trương Như Anh
Cơn Gió Trương Như Anh
Hâm Nóng Emily - 1989s Entertainment
Konohavibes HTEA - Chia
Em Không Thể Tin Bạc Cầm Diễm My