Nhạc Trữ Tình

Huế và em Trang Anh Thơ
Cho vừa lòng em Lương Tấn Đạt
Cõi nhớ Khắc Quốc Hải - Thảo Vy
Gặp Lại Cố Nhân Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Hương tình cũ Mã Tuyết Nga
Nhẫn Cỏ Cho Em Chế Thanh - Lê Sang
Tình Sầu Đôi Ngã Yến Ly - Đông Dương
Tủi Phận Dương Ngọc Thái
Tình Bơ Vơ Nguyễn Hồng Ân
Một Mai Em Đi Thanh Hiền