Nhạc Trữ Tình
Huế Thương Thanh Ngọc
Xuân tình Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Tình Em Vỹ Dạ Thi Phượng
Trăng Huyền Thoại Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Chuyện Tình Không Suy Tư Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Tội Tình Quang Đại - Thi Phượng
Tơ Duyên Chế Thanh