Nhạc Trữ Tình

Con Đê Chung Tình Ngọc Kiều Oanh
Vùng Lá Me Bay Hoàng Châu
Dứt Tình Mạnh Quỳnh
Đêm cô đơn Hồng Nhung - Quang Dũng
Diễm Tình Ca 2 Nguyễn Hồng Ân
Ngày Buồn Quang Linh
Thà trắng thà đen Minh Nguyễn - Hồng Phượng
Sương Lạnh Chiều Đông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mưa Trên Quê Hương Hạnh Nguyên - Lâm Nhật Thanh