Nhạc Trữ Tình

Lòng mẹ Phương Trang
Người Mang Tâm Sự Trần Thu Thảo
Giận Mà Thương Hồng Hạnh Bolero
Câu Chuyện Đầu Năm Đinh Quốc Cường
Phụ Bạc Xuân Viên
Tình Mẹ Yêu Linh Mục Quang Lâm
Thuyền Xa Bến Đỗ Thiên Hương - Minh Luân
Hai Vì Sao Lạc Lưu Chí Vỹ
Em tuyệt vời Quang Dũng
Gió Về Miền Xuôi Lương Gia Cường
Ráp Lái Lai Thái Bảo Hưng Miền Tây
Hai Lối Mộng Ngọc Sơn - Hoàng Châu