Nhạc Trữ Tình

Đám Cưới Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tím Bằng Lăng Hồ Quang Lộc
Tơ hồng Dương Đình Trí - Kha ly
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Về quê cùng anh Nguyễn Đình Chương
Mình Còn Thương Nhau Thúy Hằng Hana