Nhạc Trữ Tình

Giận Mà Thương Đào Phi Dương - Cẩm Như
Ngại Ngùng Lê Thu Uyên
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Kiều Oanh
Thành Phố Mưa Bay (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Chào Anh Hoàng Mai Trang
Tội Tình Diễm Thùy
Tình Quê Nha Mân Trường Sơn