Nhạc Trữ Tình
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Kiều Oanh
Hỏi Nàng Xuân Hương Giang - Phước Lộc
Thuở ấy Có Em Đan Nguyên Bí Ẩn
Điệu Lâm Thôn Mai Lệ Quyên - Thạch Phay
Anh Hãy Về Quê Em Tân Nhàn - Nguyễn Tuấn Anh
Con Đò Lỡ Hẹn Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên
Chuyện Người Con Gái Hiền Thục - Khánh Hoàng
Thói Đời Ngô Quốc Linh
Qua Cơn Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Mẹ Quan Âm Hiển Linh Đinh Kiến Văn Fortune
Tha Thứ Cho Em Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh
Qua Cơn Mê Hoàng Ái My