Nhạc Trữ Tình

Ngại Ngùng Ngô Quốc Linh
Hương Bình Bát Yến Ly - Đông Dương
Bến Đợi Tân Nhàn
Cuốn trôi Tuyết Mai
Kẻ trắng tay Nguyễn Ngọc Sơn
Cõi Nhớ Như Nguyệt
Vu Lan Nhớ Mẹ Kim Ny Ngọc
Bông mua tím Ý Hương - Duy Vũ
Hoàng Hôn Màu Tím Dương Nghi Đình