Nhạc Trữ Tình

Lối Về Mỹ Tâm
Em Về Kẻo Trời Mưa Khánh Bình - Lan Vy
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Lưu Chí Vỹ - Lưu Ngọc Hà
Yêu Lại Từ Đầu Phan Đinh Tùng - Hoàng Châu
Mộng Thắm Duyên Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Đẹp Lý Thu Thảo
Neo Đậu Bến Quê Dương Nghi Đình
Chiếc xuồng Tuyết Mai - Lê Minh Trung
Bến Sông Chờ Văn Hương
Nhớ Quê Từ Như Tài