Nhạc Trữ Tình

1001 Đêm Sân Si Đinh Kiến Văn Fortune
Đừng nói xa nhau Minh Nguyễn - Cẩm Hường
Tìm Hạ Xưa Tân Duy Khánh
Nhớ Về Em Lâm Bảo Phi
Tình Yêu Màu Đen Bạc Trương Phi Hùng
Xin Thời Gian Qua Mau Hương Ngọc Vân
Phaolô Tông Đồ Linh Mục Quang Lâm
Quê Mẹ Việt Nam Tuấn Quỳnh
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm