Nhạc Trữ Tình

Thầy Ơi Đông Nguyễn
LK Xin Mãi Còn Yêu Họa Mi - Ái Vân
Mực Tím Mồng Tơi Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Quán Nửa Khuya Phước Lộc
Bên Lòng Chúa Yêu Linh Mục Quang Lâm
Anh Tôi Dương Nghi Đình - Sơn Hạ