Nhạc Trữ Tình
Lời Anh Hứa Trần Thu Thảo
Thân Phận Nghèo Hương Ngọc Vân
Đò Về Bến Mới Đinh Quốc Cường
Thu Cạn Trần Thu Hà
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng
Tựa Nương Nơi Chúa Linh Mục Quang Lâm
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Lý Ba Tri Nhã Ca
Bà Bảy Bán Bánh Bèo Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Thiên Đàng Ái Ân Hồng Quyên - Puol Lê
Kiếp Hồng Nhan Hồng Phượng