Nhạc Trữ Tình
Đa Đa Bay Xa (Remix) Lương Gia Cường
Tình Nhân Hồng Phượng - Tuấn Quang
Gió Về Miền Xuôi Lương Gia Cường
Mưa nửa đêm Long Nhật - Lương nhật duy
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Mèo Hoang Lương Gia Cường
Mèo Hoang (Remix) Lương Gia Cường
Con trai miền tây Khưu Huy Vũ - Vũ Luân
Còn yêu em mãi Quang Dũng - Phương Thùy
Người Giàu Cũng Điên Giang Trường - Ngọc Khang
Hai Lối Mộng Tuấn Quang
Lối Thu Xưa Tuấn Quang