Nhạc Trữ Tình

Giận Mà Thương Ngọc Ký - Hồng Liên
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Nhớ Hồng Phượng
Giòng Lệ 5 Dòng Kẻ
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Hai Trái Tim Vàng Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Rước Dâu Miệt Vườn Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Tân Cổ Nếu Chúng Mình Cách Trở Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Người thương kẻ nhớ Đông Dương - Hồng Phượng