Nhạc Trữ Tình

Gợi nhớ quê hương Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Con Đường Xưa Em Đi Lê Tiến Ngọc
Hai Đứa Giận Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình Nghèo Có Nhau Thúy Khanh - Quách Thành Danh