Nhạc Trữ Tình

Khóc Thầm Vân Khánh
Giã Từ Châu Gia Kiệt
Phụ Tình Trúc Chi
Bầu Trời BêLem Linh Mục Quang Lâm
Trăng Về Thôn Dã Kim Thoa (Hoa Hậu)
Hai Vì Sao Lạc Khưu Huy Vũ
Khóc Thầm Ngọc Huyền
Đêm nghe bài vọng cổ VŨ HẢI - Ngân Tâm
Rượu cưới ngày xuân VŨ HẢI - Ngân Tâm
Đức Tin Nguyễn Hoàng Nam
Sầu Tím Thiệp Hồng Trang Anh Thơ - Lưu Phúc Nguyên