Nhạc Trữ Tình
Vì Nghèo Ngọc Sơn - Tuấn Quang
Túp Lều Lý Tưởng Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Quê Mẹ Việt Nam Tuấn Quỳnh
Vùng Lá Me Bay Lưu Ánh Loan
Thủ Dầu Một yêu thương Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bỏ Quê Tú Vy - Dương Nghi Đình
Phận bạc Đào Phi Dương
Mèo Hoang (Remix) Lương Gia Cường