Nhạc Trữ Tình

Nỗi Niềm Quang Dũng
Đạo làm con Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Hoa Trinh Nữ Trịnh Nam Phương
Tâm Sự Với Anh Thạch Thảo
Mộng Bước Em Về Micae Lê Hùng
Mùa xuân của mẹ Huỳnh Tuấn Linh
Tựa Cánh Bèo Trôi (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Như Huỳnh
Chúa Biết Con Yêu Ngài Linh Mục Quang Lâm
Tôi Vẫn Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Dạ Khúc Cho Tình Nhân Trương Phi Hùng