Nhạc Trữ Tình

Mười Năm Đợi Chờ Lâm Tuấn Anh - Ngô Quốc Linh
Xuân Nay Đã Về Vy Thúy Hằng
LK Thói Đời Phước Lộc
Tình Tri Kỷ Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Lk Rồi hai mươi năm sau - Lòng mẹ Hồng Nhung - Hồng Phượng
Lý Tình Bạn Đan Phương - Sơn Hạ
Hai Ngã Rẽ Vũ Hoàng
Hoa Trinh Nữ Trung Quang
Sông Quê Khang Lê