Nhạc Trữ Tình

Tình Yêu Chúa Sao Quá Tuyệt Vời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Nỗi Buồn Trương Chi Đông Phương Tường
Một Mình Khánh Loan
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Đoạn tuyệt Diễm Quỳnh
Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phước Lộc - Đăng Nguyên
Hồ Trên Biển Đông Quân - Phương Thùy