Nhạc Trữ Tình

Nhớ Nhau Hoài Hồ Quang Lộc
Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Rau Dền Mồng Tơi Thiên Trường
Hoa Trinh Nữ HamLet Trương
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Tuấn Khương - Khánh Bình
Khóc Thầm 2 Hoàng Minh Thắng
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy