Nhạc Trẻ

Nụ Hồng Mong Manh Bằng Cường
Hết Nhạc Con Về Nhiều Ca Sĩ - Duy B
Tìm Trong Ngọn Gió Vũ Đặng Quốc Việt - Võ Lê Vy
Em Rất Nhớ Anh Tina Ngọc Nữ
Thôi! Bàng Khánh Tùng Lâm - My Carol
Mà Thôi Trần Bình
Nơi Ta Từng (Pro. By KRIZH) Xuân Vũ - Nghia Phung
Cafe Remake Nhiều Ca Sĩ - 19 Mane
Đường Ai Nấy Đi Bùi Anh Tuấn
Tình Chơi Vơi Nguyên Hà - Vũ Đặng Quốc Việt
Chill That Day Nhiều Ca Sĩ - Dat
Sóng xô tình vỡ Nguyễn Minh Anh