Nhạc Trữ Tình

Gợi Nhớ Quê Hương Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Trả Lại Cao Hoàng Nghi
Thành Phố Mưa Bay Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Cỏ Úa Chế Thanh
Quân Tử Cố Hương Lai Tô Tài Năng - Trần Linh Linh
Tiền Nhật Khánh
Ngại Ngùng Quỳnh Như
Bạc Bẽo Khang Lê
Ngày Buồn Hương Ngọc Vân
Túy Ca Minh Luân
Một Mai Em Đi Thanh Hiền