Nhạc Trữ Tình
Đêm Tâm Sự Dương Nghi Đình
Mưa nửa đêm Long Nhật - Lương nhật duy
Tình Anh Vũ Hoàng
Đồng Tiền Nghịch Cảnh Chế Thanh - Châu Trường Phúc
Ngày còn em bên tôi Lương Tấn Đạt
Thương Lắm Miền Tây Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Ru Xưa Quốc Quốc
Vùng Lá Me Bay Lưu Ánh Loan
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06