Nhạc Trữ Tình

Sầu tím thiệp hồng Ngọc Nhung - Lưu Viết Phương
Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh
Hãy Ở Nhà Khang Lê
Hoa sứ nhà nàng Đang cập nhật
Xuân An Bình Linh Mục Quang Lâm
Thương Thầm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Mười Sáu Mười Tám Trần Thu Thảo
Nghèo mà có tình Trường Sơn
Hái Hoa Rừng Cho Em Lâm Hoài Phong
Sến Duy Cường Bolero
Sầu lẻ bóng Lâm Gia Bảo
Nhành cây trứng cá VŨ HẢI - Chế Khanh