Nhạc Trữ Tình

Bến Mới Phi Bằng
Mưa Nửa Đêm Khưu Thúy
Mẹ Tôi Tuấn Quang
Gặp Nhau Làm Ngơ Hoàng Minh Thắng
Phụ Bạc Xuân Viên
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Hà Vân - Khánh Bình
Bài Thánh Ca Buồn 2 Hương Ngọc Vân
Hái Hoa Rừng Cho Em Lâm Hoài Phong